Komunikat Burmistrza Gminy Mosina

Z przykrością informujemy, że pacjentka z Czapur z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa nie żyje. Jest to informacja potwierdzona przez rzecznika Wojewody Wielkopolskiego Tomasza Stube. Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
i bliskim zmarłej.

Burmistrz Gminy Mosina pozostaje w stałym kontakcie z Wojewodą Wielkopolskim. Z przekazanych przez Wojewodę informacji wiemy, że osoby z pierwszego kontaktu, które miały związek z osobami poddanymi hospitalizacji, są objęte kwarantanną. Zostaną także pobrane od nich próbki na obecność koronawirusa. Cała procedura jest prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ponadto Wojewoda Wielkopolski prowadzi rozmowy z Kurią Metropolitarną Archidiecezji Poznańskiej na temat funkcjonowania świątyni w Czapurach. Bardzo proszę wszystkie osoby objęte kwarantanną o stosowanie się do zaleceń i niewychodzenie z domu. Tylko odpowiedzialna postawa z zachowaniem zasad higieny może pomóc nam wszystkim w zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Apeluję także o niepoddawanie się panice. Dementuję informację na temat działań wojska na terenie Czapur oraz odcięcia ze względów sanitarnych tej miejscowości od pozostałych sołectw.

Potwierdzam także, że Wojewoda uruchomił ambulans do poboru próbek na obecność koronawirusa. Ambulans przyjeżdża do osób objętych kwarantanną, aby zminimalizować czas oczekiwania na badanie.

Odpowiadając także na pytania dotyczące funkcjonowania targowiska w Mosinie, z dniem 13.03.2020 r. zostaje ono zamknięte do odwołania. Robimy to profilaktycznie, wszelkie zalecenia w tej kwestii wydaje Główny Inspektor Sanitarny.

Szanowni Państwo, apeluję o pozostanie w domach i opuszczenie ich tylko w przypadku, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Ten apel kieruję szczególnie do seniorów i dzieci. Zachowajmy ostrożność i dbajmy o siebie. Proszę też o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku. W przypadku podejrzewania lub zaobserwowania ewentualnych objawów zakażenia, należy niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższym oddziałem zakaźnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
telefon alarmowy - całodobowy 609 794 670
epidemiologia - 616467838

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch