Komunikat Starosty Poznańskiego nr 23

Komunikat w sprawie bezpośredniej obsługi klientów w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.