Komunikat Starosty Poznańskiego nr 27

Komunikat  nr 27 wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego z 6 listopada 2020 roku:

W związku z decyzją burmistrza Pobiedzisk o całkowitym zamknięciu w dniach od 9 do 16 listopada br. Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach informuję, że filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (znajdująca się w budynku urzędu) będzie również nieczynna. Tym samym nie ma możliwości umawiania wizyt przez internet.

Wszystkich mieszkańców w dniach od 9 do 16 listopada br., zapraszamy do pozostałych filii wydziału Komunikacji i Transportu w:

  1. Swarzędzu – ulica Poznańska 25, tel. 61 65-11-265, 65-11-268,
  2. Stęszewie – ul. Poznańska 20, tel. 61 81-30-077,
  3. Tarnowie Podgórnym – ul. Poznańska 96, tel. 61 89-59-241,
  4. Czerwonaku – Gdyńska 53, tel. 61 22-69-235, 2269-236

lub do siedziby głównej Wydziału KT przy ulicy Jackowskiego w Poznaniu.

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański