Łąki kwietne

Łąka kwietna przy Parku nad Kanałem Mosińskim

Gmina Mosina w ramach kampanii #żyjdrowo będzie promowała zakładanie łąk kwietnych. W ubiegłym roku udało się założyć pierwszą taką łąkę. Nie było to jednak łatwe zadanie z uwagi na suszę oraz upały, które utrudniały kiełkowanie roślin. Udało się jednak z powodzeniem zrealizować to przedsięwziecie, mimo bardzo suchego i gorącego lata, dzięki czemu obecnie łąka kwietna cieszy się dorodnymi roślinami i coraz większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy.

Dlaczego warto zakładać łąki kwietne?

Głównym powodem zakładania łąk kwietnych jest próba połączenia wartości użytkowych trawników z wartościami przyrodniczymi trwałych użytków zielonych. Ale o ile rolnik na swojej łące stara się tak gospodarować, aby mieć jak najwięcej roślin cennych jako pasza dla zwierząt, tak łąki zakładane w miastach skupiają się na wartościach estetycznych, krótko mówiąc chodzi o to by było jak najwięcej kwiatów, i aby kwiaty te kwitły w możliwie długim okresie. Kolejnym ważnym powodem zakładania łąk kwietnych jest dbałość o środowisko – na łące znajduje się znacznie więcej gatunków roślin niż na tradycyjnym trawniku, rośliny te stanowią schronienie i bazę pokarmową dla znacznie większej grupy zwierząt. Ostatnim ważnym powodem są  oszczędności finansowe, które są spowodowane mniejszą ilością zabiegów: koszenia i odchwaszczania. Uzyskujemy wiec zarówno korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne, a wszystko to po to, aby #żyćzdrowo i inwestować w swoje zdrowie.