Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Budowa ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej II etap.

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 179 480,00 zł.

Wartość dofinansowania: :  589 740,00  tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Budowa ul. Wysokiej w Mosinie.

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 633 800,00 zł.

Wartość dofinansowania: :  816 900,00 zł  tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap I ul. Piaskowa. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I etap budowy drogi o dł. ok 860 mb pomiędzy Krosnem i Krosinkiem w ciągu ul. Piaskowej w Krośnie.

 Całkowita wartość zadania: 2 671 022,09 zł

Dofinansowanie wartości: 749 958,00 zł

 

Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I etap budowy drogi o dł. ok 800 mb pomiędzy Krosnem i Krosinkiem w ciągu ul. Lipowej w Krosinku.

Wartość dofinansowania: 1 104 769,00 zł  tj.50% ) kosztów kwalifikowalnych

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 209 539,65 zł brutto

Wartość całkowita projektu: 2 360 015,80 zł brutto

 

„Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P”

W zakres projektu wchodzi budowa ul. Gałczyńskiego odcinek od km 0+005,00 do km 1+025,10  - w tym:

Ponadto w ramach zadania dla skutecznego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Gałczyńskiego konieczne jest wybudowanie  kanalizacji deszczowej w:

 o łącznej długości 1001,65 mb ( w tym 862 mb sieć kanalizacji oraz 139,65 przykanaliki).

Wartość całkowita projektu: 7 467 282,02 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7 467 282,02 zł.

Wartość dofinansowania: :  2 999 607,00 tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.