Nowy indywidualny numer bankowy

Informujemy, że od 1 kwietnia bieżącego roku obowiązuje nowy indywidualny numer bankowy do wpłacania opłaty za go­spodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer ban­kowy został przekazany Państwu przy okazji zawiadomienia o nowej stawce za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które nie odebrały pisma, a tym samym nie otrzy­mały nowego numeru konta bankowego, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Mosinie pod nr tel. 618-109-519.

Urząd Miejski w Mosinie