Przymrozki wiosenne

W związku z groźbą uszkodzenia upraw rolnych przez przymrozki wiosenne, które w ostatnich dniach wystąpiły w Wielkopolsce, Burmistrz Gminy Mosina informuje o możlwości niezwłocznego składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi w terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W 2019 ROKU - INFORMACJA

WNIOSEK O SZACOWANIE STRAT

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM