Strategia Rozwoju Elektromobilności

 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”

Dokument „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”, został opracowany w ramach uzyskanego dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.