Strategia ZUK i PUK

Podstawą powstania strategii jest implementacja oczekiwań interesariuszy Spółek dla poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, transportu publicznego oraz pozostałych usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Mosinie.