Uzyskanie Unijnego Certyfikatu Covid

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi uzyskania certyfikatów Covid przekazujemy następujące informacje:

 

System Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Jednocześnie, certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.

 

Unijny Certyfikat Covid jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

Najważniejsze cechy certyfkatu:

W jaki sposób będzie można uzyskać Unijny Certyfikat Covid?

Bezpośrednio przez obywatela:

W podmiotach leczniczych:

 

Krzysztof Kaczmarek
Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem

Źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/certyfikat