fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Przedsiębiorco - nie jesteś sam

Urząd Miejski w Mosinie zdaje sobie sprawę z ciężkiej sytuacji, która czeka wielu przedsiębiorców z terenu naszej Gminy. Dlatego już teraz wprowadzamy pakiet „Przedsiębiorco nie jesteś SAM”.

Proponowane rozwiązania mają w dużej mierze pomóc firmom w oszacowaniu problemów, które ich dotykają i załagodzić skutki rozpoczynającego się kryzysu spowodowanego walką z koronawirusem (SARS CoV-2).  

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, powstały ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy. Wiele branż i działalności gospodarczych staje przed trudnym wyborem co do dalszej działalności. Priorytetem w walce z kryzysem musi być ochrona firm, a co za tym idzie miejsc pracy.

Pierwszym elementem proponowanych rozwiązań są możliwości:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę

Odroczenie/rozłożenie na raty bądź umorzenie dotyczy wszystkich lokalnych opłat w ramach pomocy de minimis:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • podatku od środków transportowych.

Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym (czynsz z tytułu najmu lub dzierżawy) przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Odstąpienie jest procentowe i zależne jest od wysokości spadków obrotów o:

1) co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 30% kwoty należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy;

2) co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy;

3) co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości 80% kwoty należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy.

Uchwała Rady Miejskiej wraz z załącznikami - odstąpienie od należności o charakterze cywilnoprawnym

Uchwała Rady Miejskiej wraz z załącznikami - przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej wraz z załącznikami - zwolnienie z płatności podatku od nieruchomości

Z określonym wnioskiem mogą wystąpić indywidualnie do Burmistrza Gminy Mosina wszystkie firmy działające na terenie Gminy Mosina, również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Decyzja o odroczeniu/rozłożeniu na raty, bądź umorzeniu jest uznaniowa i dotyczy sytuacji, gdy zaistniał i został udowodniony ważny interes podatnika lub interes publiczny. Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Aby skorzystać z pomocy należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o ulgę (w załączeniu),

- oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej de minimis z trzech ostatnich lat (tj.2018, 2019 oraz 2020) (w załączeniu),

- formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( w załączeniu),

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).

- dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej

- protokół o stanie majątkowym – osoby fizyczne ( załączniku).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć:

- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP,

- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,

- w kopercie wrzucając do skrzynki na dokumenty umieszczonej przed Urzędem Miejskim w Mosinie.

Drugim elementem jest ankieta zamieszczona na stronie mosina.konsultacjejst.pl. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z wynikami. Dzięki udzielonym informacjom jesteśmy w stanie jeszcze skuteczniej dopasować możliwości pomocowe do potrzeb.

Dla Inwestora
najczęściej czytane