Ćwiczenia terenowe w Dymaczewie

14 czerwca gościliśmy studentów Gospodarki Przestrzennej UAM wraz z opiekunem dr inż. Wojciechem Dybą. Studenci w ramach ćwiczeń terenowych inwentaryzowali teren położony przy Jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym. Ich praca pomoże w analizach dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym okolic jeziora. Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie.

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa


Aktualizacja

„Ćwiczenia terenowe studentów UAM w Mosinie

W dniach 11-15.06.2022 grupa 21 studentów gospodarki przestrzennej (studia magisterskie) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywała na terenie Mosiny przewidziane programem studiów ćwiczenia terenowe. Stacją noclegową i wypadową była położona na obszarze gminy Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach.

W programie ćwiczeń były spacery po Mosinie i Wielkopolskim Parku Narodowym, a także spotkania z przedstawicielami urzędów gminnych Mosiny i Puszczykowa oraz Dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Studenci zwiedzali z przewodnikiem Pałac w Rogalinie, Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także położone na obszarze sąsiednich gmin Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Przed i po tych wizytach uczestnicy zajęć wypełniali zadania i zagadki tzw. Turystyczno-Krajobrazowych Imprez na Orientację (dla miasta Mosiny, Rogalina i WPN). Jednym z dodatkowych zadań była inwentaryzacja i ocena terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dymaczewskiego.

Czas spędzony w Mosinie był również okazją do oceny planowania przestrzennego i inwestycji w gminie – tematów szczególnie interesujących dla uczestników ćwiczeń ze względu na kierunek studiów.

Za pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania dziękuję panu dr. Lechowi Kaczmarkowi, wieloletniemu i sympatycznemu kierownikowi Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach; a za ciekawe spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Mosina – panu Miłoszowi Surze, kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w gminie.

Kierownik ćwiczeń
dr inż. Wojciech Dyba
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”