"Szeroko na Wąskiej" - Wodny Świat

Zapraszamy do udziału w plenerowej prezentacji artystów, hobbystów, pasjonatów i kolekcjonerów "Szeroko na Wąskiej", która odbędzie się w Ptasim Parku 15 sierpnia 2022 roku, w godzinach 12.00 – 17.00. Jeśli tworzysz, kolekcjonujesz, masz pasję, którą chciałbyś się podzielić, to miejsce i czas jest dla Ciebie.

Zgłoszenia udziału w prezentacji dokonujemy na dostępnych poniżej drukach, po zapoznaniu się z regulaminem.

Należy wysłać je na adres: mok@kultura.gmina.pl  lub przynieść osobiście do siedziby Mosińskiego Ośrodka Kultury: Mosina, ul. Dworcowa 4, pok. 30 lub 31

Wystawie będzie towarzyszyć jarmark rękodzieła. Stoiska handlowe zgłaszamy przez dodatkowy druk jarmarkowy.