Zebranie Wiejskie Sołectwa Pecna, Konstantynowo

Zebranie Wiejskie Sołectwa Pecna, Konstantynowo

Sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo zaprasza na Zebranie Wiejskie w dniu 5 sierpnia br.  o godzinie 18:00 w budynku wielofunkcyjnym, ulica Główna 50 Pecna.

Proponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybranie protokolanta.

4. Informacja realizacji Funduszu Sołeckiego 2019 r – zmiana sposobu wydatkowania Środków Finansowych, która pozostała z inwestycji już wykonanych.

5. Zamknięcie zebrania.