fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wypadki z udziałem zwierząt

 

Co zrobić kiedy potrącimy zwierzę?

Zgodnie z artykułem 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz. 122), prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3. W myśl powyższego, kierujący pojazdem, który potrącił zwierzynę powinien najpierw zabezpieczyć miejsce wypadku, a następnie powiadomić odpowiednie służby policji/straż miejską. Prawo lokalne zezwala na dostrzelenie (lub uśpienie) umierającego zwierzęcia przez myśliwego lub weterynarza. Kierowca nie ma prawa zabrać zwierzyny i wykorzystać jej do własnych celów, gdyż wówczas zostanie posądzony o kłusownictwo.

Co zrobić kiedy znajdziemy ranne lub martwe zwierzę?

Kiedy znajdziemy ranne lub martwe zwierzę należy niezwłocznie powiadomić Straż Miejską, Policję lub Urząd Miejski w Mosinie. Martwe zwierzę znajdujące się na terenie publicznym powinna usunąć gmina.

Gmina Mosina w roku 2019 zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym na usługę polegającą na pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich, w tym skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie.

Podjęcie działań przez uprawniony podmiot ma miejsce na zlecenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej w Mosinie, pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Komisariatu Policji w Mosinie.

Ze strony Gminy Mosina, osobami uprawnionymi do kontaktu są:

  • Krzysztof Kaczmarek Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,
  • Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie – tel. 618 197 855, 501 467 312.
  • Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547, 618 564
  • Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, tel. 500-107-120.    

Czy za potrącenie zwierzęcia grozi kara?

Jeżeli kierowca nie potrącił zwierzęcia umyślnie nie przewiduje się sankcji karnych. Natomiast ma obowiązek wezwania Straży Miejskiej bądź Policji w celu zawiadomienia o zdarzeniu. Jeżeli tego nie zrobi, grozi mu grzywna, a nawet areszt. W sytuacji umyślnego potrącenia, kary reguluje ustawa o ochronie zwierząt i artykuł 35, który stanowi, iż karą za taki czyn jest grzywna bądź kara pozbawienia wolności do roku, a w przypadku szczególnego okrucieństwa może być to kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

 

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane