Bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych

Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w  bezpłatnych kursach, które przeznaczone są dla osób niepracujących w wieku od 18 do 63 roku życia, emerytów, rencistów czy osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 Opis projektu:

 Propozycje szkoleń:

 Korzyści:

 Zapisy w gminnym Centrum Informacji w Mosinie:

- osobiście - Budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, II piętro, pok. 3.11

- telefonicznie/sms - 510 197 558

- email- gci@mosina.pl

Przewidywany czas rozpoczęcia szkolenia - styczeń 2022 r.