Kampania edukacyjna "Planeta Odpornych"

RUSZYŁ NOWY PROJEKT DIAGNOZA-INTERWENCJA-NADCIŚNIENIE-OTYŁOŚĆ (DINO-PL)
Nadmiar masy ciała w okresie dzieciństwa jest związany z późniejszym stanem zdrowia. Otyłość w dzieciństwie determinuje m.in. większe ryzyko rozwoju cukrzycy i chorób układu krążenia u osób dorosłych oraz jest związana z większym ryzykiem występowania problemów psychospołecznych i emocjonalnych. Projekt DINO-PL realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, a jego celem jest monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci.
„Nadwaga i otyłość występują u prawie 1/3 polskich uczniów w wieku 8-15 lat, głównie dotyczy to dzieci w pierwszych latach edukacji. Instytut Matki i Dziecka (IMiD) koordynuje w Polsce Europejski Projekt Monitorowania Otyłości u Dzieci o akronimie COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative). Projekt realizowany jest od 2007 roku pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wśród uczniów pierwszych klas szkolnych. Obecnie uczestniczy w nim ponad 40 krajów Regionu Europejskiego WHO. W Polsce w 2 dotychczasowych edycjach w 2016 i 2018r wykazano, że odsetek dzieci z nadwagą i otyłością wynosił odpowiednio 30,7% i 31,2%. To najwyższy odsetek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.” – mówi prof. dr hab. n. med. i o zdr. Anna Fijałkowska, Kierownik projektu DINO-PL, Zastępca Dyrektora ds. Nauki IMiD, Kierownik Zakładu Kardiologii IMiD, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.
DINO-PL realizowany jest przez specjalistów Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD pod kierunkiem dr Anny Dzielskiej, w ścisłej współpracy z Zakładem Żywienia, a przede wszystkim pielęgniarkami szkolnymi z całej Polski. Mocną stroną projektu jest pięć etapów, zróżnicowanych pod względem założeń, celów, metod i narzędzi badawczych oraz kompleksowych działań, realizowanych w ciągu pięciu kolejnych lat.
W roku 2021r celem działań jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na zmianę stanu odżywienia i zachowań zdrowotnych wśród 8-latków, sformułowanie rekomendacji do działań profilaktycznych dla rodziców i ich dzieci oraz kadry pedagogicznej i pielęgniarek szkolnych, a także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i ich rodziców. Badanie przekrojowe zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie około 2500 dzieci w wieku 8 lat z ponad 100 szkół w całej Polsce.
W kolejnych latach planuje się dalsze badania monitorujące nadwagę/otyłość oraz podwyższone ciśnienie tętnicze krwi w badaniach przekrojowych i kohortowych. Na podstawie serii badań, w 2023 roku opracowany będzie program profilaktyki nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia. Więcej informacji na www.imid.med.pl
Do projektu dołączyły również niektóre szkoły z terenu Gminy Mosina.

Więcej na: https://dino.imid.med.pl/