Rymowanka o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu ogłosił konkurs na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym dla dzieci w wieku 11 - 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki w zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020 do godz. 24:00 na adres wymowanka@krus.gov.pl . W temacie email należy wpisać: Konkurs na rymowankę  - Imię i nazwisko dziecka.
Szczegółowe informacje na stronie www.krus.gov.pl

 

Regulamin i formularz zgłoszenia