fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zarządzenie nr FB.00501.299.2016.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zarządzenie  nr FB.00501.299.2016.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

  1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka

Prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni muzycznych

5 000,00

2

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich

Ocalić od zapomnienia

1 000,00

3

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

Wakacyjne Warsztaty Wokalne

2 000,00

4

Stowarzyszenie AMBITIO

Jesteśmy Wielkopolanami, Polakami, Europejczykami

2 000,00

RAZEM

10 000,00

2. Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację wydatków znajdują się                w planie finansowo – rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2016 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr FB.00501.299.2016.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 czerwca 2016 r.
najczęściej czytane