fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

2 marca - nabór do klas I szkół podstawowych

Kilka informacji w sprawie rekrutacji do kl. I

Jeżeli Wasze dziecko w tym roku kończy 7 lat, zaczyna się dla niego kolejny etap w życiu – szkoła.

2 marca w naszej gminie rozpoczynamy rekrutację do szkół. Rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku zobowiązani są zapisać dziecko do szkoły.  Do klasy I mogą być również  przyjęte, na wniosek rodziców 6-latki pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szkoły przyjmują dzieci do klas I zgodnie ze swoim obwodem szkolnym, czyli o tym do której szkoły powinno chodzić dziecko decyduje miejsce jego zamieszkania. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być do niej przyjęte, wtedy gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Obwody szkół w Gminie Mosina: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_37.pdf

Podstawą rekrutacji do klas I szkół podstawowych są:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021, poz. 1082);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
  • Uchwała nr XLVII/527/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  • Zarządzenie NR 26/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Zapisy do klas I będą trwały od 2 marca do 23 marca do godz. 13:00. Wypełniony wniosek/zgłoszenie do klasy I, po podpisaniu przez rodziców, należy złożyć wraz  z załącznikami (oświadczeniami) tylko w szkole obwodowej (zgłoszenie) lub tej którą wskazano jako pierwszy wybór w przypadku wybrania innej szkoły niż obwodowa - wniosek. Dokumenty te będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły lub od 02.03.2022 r. tutaj.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w kl. I. Kandydaci którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci gdy w szkole będą wolne miejsca. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie poniższych kryteriów:

  1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
  2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
  3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
  4. rodzice kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 2 punkty;
  5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły pozaobwodowej rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 szkoły do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. 

29 marca do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do klas I. Do 6 kwietnia rodzice potwierdzają w szkole że chcą, aby od 1 września 2022 dziecko było uczniem kl. I szkoły na liście której jest zapisane.

8 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych od 1 września do klas I.

20 kwietnia rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą.

Życzymy powodzenia i wierzymy, że kolejny etap w edukacji Państwa Dzieci spełni oczekiwania związane z realizacją obowiązku szkolnego.

Wnioski do wypełnienia:

Wniosek - dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do kl. I do szkoły poza obwodem szkolnym zgodnym z miejscem zamieszkania wraz z oświadczeniami

Zgłoszenie dziecka do kl. I w szkole obwodowej

Druki wniosków można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

 Referat Oświaty i Sportu

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane