fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

27 luty - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 luty to wyjątkowy dzień. Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych w tym również Polskę.

Organizacje pozarządowe nazywane również trzecim sektorem czy po prostu NGO-sami (od ang. non-government organization) – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli, ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacje te działają na rzecz wybranego interesu, ale nie w celu osiągnięcia zysku. 

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy.

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną (takie jak fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe), ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Na terenie naszej Gminy działa cały szereg organizacji. Są to nie tylko formalnie zarejestrowane podmioty, ale także grupy nieformalne.

Zarówno te pierwsze jak i drugie z powodzeniem realizują założone sobie cele. Wspierają potrzebujących, organizują czas wolny dla siebie i swoich podopiecznych. Działają w obszarach ekologii, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa, dbają o kulturę fizyczną i rekreację. Zajmują się kulturą oraz wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Z roku na rok działania te są coraz bardziej widoczne.

Dzisiaj NGO-sy są już nie tylko kojarzone z działalnością charytatywną. To prężnie działające organizacje pozyskujące środki zewnętrzne na swoją działalność (nie tylko pożytek publiczny, ale też środki krajowe i europejskie), skupiające wokół siebie duże grupy wolontariuszy i sympatyków. Prowadzenie takiego podmiotu wymaga wiele determinacji i umiejętności tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, dobrej organizacji czasu czy znajomości prawa i podstaw ekonomii i finansów. Wiele organizacji angażuje się w debatę publiczną, bierze udział w rozmaitych dyskusjach i uczestniczy w dialogu publicznym. Świadczy to nie tylko o dojrzałości, ale też świadomości obranych przez siebie celów i dążeniu do ich realizacji.

W tym wyjątkowym Dniu życzymy wszystkim organizacjom dużo wytrwałości i determinacji oraz wielu nowych i kreatywnych inicjatyw, które będą zmieniały, kształtowały i uatrakcyjniały otaczającą nas rzeczywistość.

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane