fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2023-02-17

2 marca – początek rekrutacji do kl. I szkół podstawowych

Jeżeli Państwa dziecko w tym roku kończy 7 lat, zaczyna się dla niego kolejny etap w życiu – szkoła. 2 marca 2023 r. w naszej gminie rozpoczynamy rekrutację elektroniczną do szkół. Rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku zobowiązani są zapisać dziecko do szkoły.  Do klasy I mogą być również  przyjęte, na wniosek rodziców 6-latki pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szkoły przyjmują dzieci do klas I zgodnie ze swoim obwodem szkolnym, czyli o tym do której szkoły powinno chodzić dziecko decyduje miejsce jego zamieszkania. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być do niej przyjęte, wtedy gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Podstawą rekrutacji do klas I szkół podstawowych są:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 185);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
  • UCHWAŁA NR LXXIX/653/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów spoza obwodów szkół, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia https://prawomiejscowe.pl/UMMosina/document/906527/Uchwala-LXXIX_653_22 ;
  • ZARZĄDZENIE NR 21/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

https://prawomiejscowe.pl/UMMosina/document/911195/Zarzadzenie-21_2023

W tym roku nabór ten będzie odbywał się poprzez Internet – w wersji elektronicznej.

Rekrutacja elektroniczna pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewni całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach rekrutacyjnych. Zapisy do klas I będą trwały od 2 marca do 23 marca do godz. 13:00. Osoby które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą wypełnić wniosek na drukach pobranych ze szkoły. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu rekrutacyjnego,  wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, należy złożyć wraz  z załącznikami (oświadczeniami) tylko w szkole obwodowej lub tej, którą wskazano jako pierwszy wybór w przypadku wybrania innej szkoły niż obwodowa. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina   

Na tej stronie dokładnie opisane będą etapy rekrutacji poprzez Internet oraz oferta edukacyjna szkół. 

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w kl. I. Kandydaci którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci, gdy w szkole będą wolne miejsca. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie poniższych kryteriów:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 30 punktów;

2) niepełnosprawność kandydata - 10 punktów;

3) wielodzietność rodziny kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa/jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata - 10 punktów;

4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 10 punktów;

5) rodzice/opiekunowie kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina lub wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 20 punktów (po 10 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

6) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 10 punktów.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły pozaobwodowej rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 szkoły do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. 

  • 30 marca 2023 r. do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do klas I. Do 6 kwietnia 2023 r. rodzice potwierdzają w szkole że chcą, aby od 1 września 2023 dziecko było uczniem kl. I szkoły na liście której jest zapisane.
  • 12 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych od 1 września 2023 r. do klas pierwszych.
  • 20 kwietnia rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą. W tym roku będzie ona przeprowadzana również w wersji elektronicznej.

 Życzymy powodzenia i wierzymy, że kolejny etap w edukacji Państwa Dzieci spełni oczekiwania związane z realizacją obowiązku szkolnego.

Referat Oświaty i Sportu

Pozostałe Wydarzenia
2023-03-21

Czekaliśmy na nią długo, ale w końcu jest! Wiosna!

To dobry czas, aby przy okazji wiosennej przechadzki wybrać się na mosińskie targowisko.
Czytaj więcej
2023-03-21

9 Bieg Elegant na 5

Impreza odbędzie się 28 maja 2023. Biegi dla przedszkolaków, uczniów SP, osób z niepełnosprawnościami oraz dorosłych.
Czytaj więcej
2023-03-20

Co zrobić, aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków.
Czytaj więcej
2023-02-17

10 marca – początek rekrutacji do przedszkoli i „zerówek”

Rekrutacja odbywa się elektronicznie i trwa od 10 do 28 marca do godz. 13:00.
Czytaj więcej
2023-02-17

2 marca – początek rekrutacji do kl. I szkół podstawowych

Rekrutacja odbywa się elektronicznie i trwa od 2 do 23 marca do godz. 13:00. Na stronie dokładnie opisane są etapy rekrutacji.
Czytaj więcej
2023-02-15

Mosina - NATURAlnie piękne miejsce-Obrączkowanie żurawi w WPN

Zapraszamy do obejrzenia filmu i wzięcia udziału w konkursie.
Czytaj więcej
Więcej wydarzeń
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane