fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2020-12-22

Audyt dostępności w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Ustawa o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami wprowadziła cały szereg ważnych i potrzebnych zmian, na które administracja musi być przygotowana. Ustawodawca wprowadzając okres przejściowy, daje możliwość szczegółowej analizy stanu faktycznego oraz czas na przygotowanie jednostek samorządowych do wprowadzenia zmian.

Jednym z elementów dającym podstawę do działania jest przeprowadzenie audytu dostępności, a następnie certyfikacja dostępności.

Urząd Miejski w Mosinie również przygotowuje w tym zakresie zmiany. W ostatnim czasie został przeprowadzony szczegółowy audyt dostępności oraz zostały sformułowane zalecenia. Raport pokontrolny jest podstawą do odpowiedniego przygotowania Urzędu oraz wskazuje kierunki i priorytety w zwiększaniu dostępności.

Jeszcze przed audytem została zakupiona specjalistyczna, mobilna pętla indukcyjna ułatwiająca komunikację z osobami słabosłyszącym. Dzięki małym rozmiarom oraz łatwości obsługi może być przenoszona w dowolne miejsce posiadające zasilanie – dzięki temu każdy urzędnik będzie mógł w razie konieczności  skorzystać z tego urządzenia – a mieszkaniec mający problemy ze słuchem zostanie rzetelnie obsłużony. Urząd nabył również przewijak dla niemowląt, który zaraz po nowym roku będzie zamontowany w ogólnodostępnej toalecie – ułatwiając tym samym załatwianie spraw urzędowych rodzicom. Następnym etapem będzie odpowiednie oznaczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w Urzędzie Miejskim.

Urząd Miejski również w dniach 16.11.2020 - 30.11.2020 przeprowadził elektroniczną anietę wśród mieszkańców dotyczącą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mieszkańcy mieli możliwość wskazania  problemów z jakimi najczęsciej borykają się korzystając z usług Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych.

Audytowi dostępności architektonicznej został poddany budynek Urzędu Miejskiego w Mosinie. Jest to obiekt zabytkowy, który w latach 80’ XX w. został rozbudowany o dodatkowe skrzydło z wejściem od strony ul. Poznańskiej, wejście to jest głównym wejściem do budynku i jedyne użytkowane, pozostałe służą jedynie ewakuacji. Ocenie  podlegały  przestrzenie  ogólnodostępne,  z  audytu  wyłączone  zostały przestrzenie  techniczne.  Audyt  został  przeprowadzony  w  oparciu  o  wizję  lokalną oraz informacje uzyskane od pracowników Urzędu.

Podstawą  do  wykonania  raportu  z  audytu  oraz  sformułowania  wytycznych dotyczących zwiększenia dostępności były:

-  wizja lokalna przeprowadzona w dniu 9.11.2020 r.,

-  informacje przekazane od pracowników Urzędu Miejskiego,

-  rzuty budynku,

-  instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku,

-  protokół z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Ocenę  oparto  m.  in.  na  ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  z późniejszymi  zmianami  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, a także na innych przepisach. Na  potrzeby  audytu  przyjęto  także  dodatkowe  kryteria  wykraczające  poza obowiązujące wymagania prawne.

Wprowadzenie  zmian  opisanych  w  raporcie  z  audytu  należy  każdorazowo poprzedzić stosownymi uzgodnieniami, analizami technicznymi oraz sprawdzeniem, czy nie kolidują one z innymi obowiązującymi przepisami m. in.:

-  Ustawą prawo budowlane,

-  Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

-  Ustawą o ochronie przeciwpożarowej,

-  Ustawą kodeks pracy,

 -  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 -  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

-  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i terenów.

Wszelkie  odstępstwa  od  obowiązujących  przepisów  techniczno-budowlanych wymagają uzyskania stosownej zgody odpowiednich organów. W  trakcie  audytu  pod  uwagę  brano  zabytkowy  charakter  części  obiektu  i  brak możliwości wprowadzania w tej części szeroko zakrojonych zmian. W  przypadku  przygotowania  projektów  zmian,  zaleca  się  przeprowadzenie dodatkowych konsultacji takiej dokumentacji z autorem raportu z audytu.

Obiekty zostały ocenione m. in. pod kątem dostępności dla:

-  osób poruszających się na wózkach,

-  osób  z  innymi  ograniczeniami  w  poruszaniu  się  –  różnymi  chorobami kończyn,  cierpiących  na  otyłość,  karłowatość,  gigantyzm  i  inne  podobne schorzenia,

-  osób z dziećmi,

-  osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem,

-  osób starszych,

-  kobiet w ciąży,

-  osób słabo widzących i niewidomych,

-  osób słabo słyszących i głuchych,

-  osób z upośledzeniem w zakresie komunikacji tzn. osób mających problem z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego lub mówionego, w tym osób z zagranicy, które nie znają języka polskiego,

-  osób cierpiących na trudności w komunikacji,

-  osób  z  zaburzeniem  funkcji  czuciowych,  dysfunkcją  psychiczną  lub intelektualną.

 

Ankieta konsultacyjna - raport

Audyt dostępności - raport

Pozostałe Wydarzenia
2021-03-04

Odliczamy dni do XV Targów Edukacji i Pracy

Targi dedykowane są dla uczniów szkół podstawowych. W wirtualnym wydarzeniu gościć będziemy szesnastu wystawców!
Czytaj więcej
2021-03-02

Zapisy dzieci do klas I szkół podstawowych

2 marca 2021 w naszej gminie rozpoczynamy rekrutację elektroniczną do klas I szkół podstawowych.
Czytaj więcej
2021-03-01

Tańszy Bilet Metropolitalny

Tańszy Bilet Metropolitalny dla osób płacących podatki na rzecz Gminy Mosina.
Czytaj więcej
2021-02-25

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 14 marca

Od 27 lutego dozwolone będą tylko maseczki. Zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust itp.
Czytaj więcej
2021-02-24

ZmieniaMY krajobraz

Gmina Mosina w 2021 roku, rozpoczyna intensywne prace nad opracowaniem własnej uchwały krajobrazowej.
Czytaj więcej
2021-02-23

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca Burmistrz Gminy Mosina wraz z Przewodnicząca Rady Miejskiej w imieniu społeczeństwa złożą wiązanki na miejscu pamięci.
Czytaj więcej
Więcej wydarzeń
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane