fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2021-09-19

Jubileusz 100-lecia mosińskiego harcerstwa

W roku 2021 obchodzimy 100-lecie harcerstwa na Ziemi Mosińskiej. Jubileusz jednej z najstarszych organizacji w naszej Gminie, świętuje Hufiec ZHP im. Bolesława Chrobrego w Mosinie, przyjaciele mosińskich harcerzy i cała społeczność naszej Gminy, na której rzecz pracuje i pracowało w przeszłości kilka pokoleń naszych harcerzy. Tegoroczne obchody zainaugurowała  okolicznościowa wystawa w Galerii Sztuki w Mosinie. W ramach kolejnych wydarzeń z okazji harcerskiego 100-lecia odbył się także jubileuszowy obóz w Lubniewicach, a w dniach 10 - 12 września – jubileuszowy Zlot Hufca. Podczas wrześniowego zlotu, w Parku Strzelnica odsłonięty został obelisk upamiętniający prekursorów  i kontynuatorów skautingu na Ziemi Mosińskiej. Nastąpiło także uroczyste wręczenie najwyższego lokalnego wyróżnienia – Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej – działającemu przy Hufcu Kręgowi Instruktorskiemu T.W.A. Elita. – Jesteśmy spadkobiercami twórców mosińskiego harcerstwa, wielkich naszych poprzedników – powiedziała podczas tej uroczystości cytując słowa swojego rozkazu komendantka Hufca ZHP Mosina. - 100 lat to doniosły moment, ale z całą odpowiedzialnością mówimy dziś: 100 lat to za mało. Będziemy dalej podążali ścieżkami harcerskiego życia – zadeklarowała w imieniu harcerzy hm. Magdalena Jakubowska.  

Poczas harcerskiego zlotu, w sobotę 11 września, w Parku Strzelnica,  odbyła się piękna uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą poświęconą twórcom mosińskiego harcerstwa. Świadkami tego wydarzenia byli nie tylko zgromadzeni na zlocie harcerze - hufcowe gromady zuchowe i drużyny, ale także przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Przemysław Mieloch, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, przedstawiciel Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Maciej Siwiak, były naczelnik ZHP hm. Ryszard Wosiński, byli komendanci mosińskiego hufca oraz druhna Helena Konieczna – nestorka mosińskich harcerzy. Uroczystość uświetniła wywodząca się z harcerstwa i obchodząca w tym roku 75-lecie działalności Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka, a obecność swoją zaznaczyli dawni drużynowi Hufca, przyjaciele mosińskiego harcerstwa, przedstawiciele różnych środowisk.  Uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztandarowych Gminy Mosina i 19. Drużyny Harcerskiej "Czata" im. Bolesława Chrobrego oraz środowiska „Leśni” z własnym proporcem.  

Obelisk poświęcony twórcom mosińskiego harcerstwa stanął w Parku Strzelnica staraniem Kręgu Instruktorskiego T.W.A. Elita. Miejsce jego lokalizacji jest nieprzypadkowe, bo właśnie w tym miejskim parku, jak przypomniała podczas uroczystości przewodnicząca Kręgu hm. Olga Jurgiewicz, blisko 50 lat temu, w roku 1972 odbył się tutaj zlot Hufca ZHP Powiat Poznań, podczas którego otrzymał on nowy sztandar i przyjął imię Szarych Szeregów. W tym właśnie miejscu został  wmurowany wtedy kamień węgielny pod budowę domu harcerza, który jednak nigdy tu nie powstał. Prawie dekadę później, dokładnie 40 lat temu, również w Parku Strzelnica, miał miejsce zlot Hufca ZHP Mosina, na którym mosiński hufiec otrzymał sztandar. Teraz stanął tu obelisk z pamiątkową tablicą, który jak zaznaczyli jego inicjatorzy, ma być wyrazem podziękowania dla tych wszystkich, którzy przez 100 lat tworzyli tożsamość mosińskiego harcerstwa. – To ukłon pod adresem tych, którzy przed stu laty utworzyli pierwszą drużynę, ale też dla tych, którzy w latach kolejnych przystąpili do ruchu harcerskiego, kontynuowali działalność drużyn, rozwijali je i wychowywali swoich następców – wyjaśniła podczas uroczystości hm. Marianna Janik, członkini instruktorskiego Kręgu.
Obelisk stanął dzięki społecznej pracy instruktorów, a także wsparcia sponsorów: Witolda Wilhelma, Jacka Grzeszczyńskiego i Michała Kołodziejczaka przy ustawieniu kamienia, Urzędu Miejskiego w Mosinie – fundatora tablicy, anonimowego darczyńcy, który zapewnił kostkę granitową wokół obelisku. Integralną częścią pamiątkowej tablicy, jest Wielka Księga Twórców Mosińskiego Harcerstwa – zbierane przez instruktorów biogramy wszystkich zuchów, harcerzy, instruktorów, przyjaciół harcerstwa, którzy czują, że mają swój udział w tworzeniu 100-letniej historii mosińskiego harcerstwa, a która – jest księgą otwartą...  

Odsłonięcia tablicy dedykowanej twórcom mosińskiego harcerstwa dokonali: Helena Konieczna – przedstawicielka najstarszego pokolenia mosińskich harcerzy, Danuta Białas – wieloletnia komendantka Hufca ZHP Mosina, Magdalena Jakubowska – obecna komendantka hufca i Fryderyk Kilkowski – przedstawiciel 19 Drużyny Harcerskiej „Mafeking”.

Uroczysta inauguracja pamiątkowego obelisku była naturalną okolicznością wręczenia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej tegorocznym jego laureatom - Kręgowi Instruktorskiemu T.W.A. Elita – harcerzom.  Od roku 1999 – od pierwszej edycji najwyższego, lokalnego wyróżnienia, Rada Miejska w Mosinie, na wniosek Kapituły Medalu przyznała aż osiem takich wyróżnień przedstawicielom środowiska mosińskich harcerzy. Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej uhonorowani zostali dotąd harcerze: Mieczysław Konieczny, Antoni Jerzak, Danuta Białas, Dorota Lisek, Marian Strenk, Wiktora i Kazimierz Myszkierowie, Mosińska Orkiestra Dęta. W tym roku, w stulecie mosińskiego harcerstwa, do grona kawalerów Medalu dołączył Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” przy Hufcu ZHP im. Bolesława Chrobrego w Mosinie. Jak zauważyła Ewa Buksalewicz-Moskal, która w imieniu wnioskodawców o przyznanie tego Medalu "Elicie" - koła przyjaciół harcerstwa - wygłosiła podczas uroczytsości tradycyjną laudację, grupa instruktorów skupiona w tym Kręgu wzorcowo wpisała się w część stuletniej historii mosińskiego harcerstwa. - Swoją pracą, zaangażowaniem, talentem, ludzką dobrocią, szacunkiem do drugiego człowieka i ukochaniem swojej Małej Ojczyzny, zapisali trwały ślad w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych już mieszkańców naszego miasta i gminy, chociaż nie tylko. Wychowali kilka pokoleń harcerskiej braci. Wspaniałym potwierdzeniem ich pięknej, harcerskiej przygody są przepastne kroniki, które zostały wyeksponowane na jubileuszowej wystawie w Galerii Sztuki. Fotografie są świadectwem ich życiowej pasji, przyjaźni pracy, radości, zabawy, nauki - mówiła laudatorka.
T.W.A. „Elita”, czyli instruktorskie Towarzystwo Wszelkiej Aktywności, to nie niezwykła grupa inicjatywna, która nie przeszła na harcerską emeryturę. Nadal prężnie organizuje wydarzenia harcerskie, kulturalne, turystyczne, również dla lokalnego środowiska. To między innymi letnie obozy harcerskie – Lubniewice i Łukęcin, działania na rzecz integracji, edukacji i aktywności fizycznej mieszkańców młodego i starszego pokolenia – cykliczne rajdy dla uczniów śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej, rajdy rowerowe po gminie, coroczne, autobusowe i rowerowe rajdy krajoznawcze po Polsce, koncerty muzyczne, Dni Myśli Braterskiej, tradycyjne wróżby andrzejkowe, spotkania wigilijne, ogniska harcerskie, spotkania instruktorskie z przyjaciółmi i sympatykami ZHP, opieka nad miejscami pamięci narodowej – porządkowanie masowych grobów ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej pod Sowinkami, starego cmentarza ewangelickiego w Żabinku, znakowanie rozetkami grobów powstańców wielkopolskich na mosińskim cmentarzu. – Dzisiaj, szybko zmieniający się świat w kierunku komercji sprawia, że ludzie żyją szybko, przybierają jakby inne szaty, zmieniają się ludzkie wartości, motywacje, potrzeby, wzorce, często brakuje prawdziwych autorytetów na wielkich scenach życia. Dlatego uważnie rozejrzeliśmy się blisko wokół nas, zauważyliśmy naszych, dzisiejszych bohaterów, którzy pokazali, że można żyć skromnie, ale pięknie i bogato, bo dla innych – dla krzewienia idei harcerskiej pracy i przygody, dla środowiska lokalnego – zakończyła laudację Ewa Buksalewicz-Moskal.

Uroczystego wręczenia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej na ręce przewodniczącej Kręgu hm. Olgi Jurgiewicz, dokonali Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur i Dziekan Kapituły Medalu Krzysztof Lipiak.

Wyróżnionym „za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej” mosińskim instruktorom, gratulacje złożyli m.in. Burmistrz Przemysław Mieloch i Przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur, komendantka mosińskiego Hufca ZHP Magdalena Jakubowska, w imieniu Zarządu Mosińskiego Klubu Żeglarskiego Kinga Tubis, w imieniu dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pecnej Monika Andrzejewska. Nie zabrakło także gratulacji dla całego Hufca z okazji jego 100-letniego jubileuszu.

Po uroczystym przemarszu z Parku Strzelnica do Parku na Budzyniu, gdzie harcerze rozbili swój zlotowy obóz, uczestnicy uroczystości zasiedli przy jubileuszowym ognisku ze wspólnym śpiewem harcerskiej piosenki, harcerską gawędą i kawiarenką. W kręgu utworzonym wokół płonącego ognia wyróżniono zasłużonych w harcerskiej służbie Ziemi Mosińskiej, wręczono także odznaki przyjaciół Kręgu T.W.A. „Elita”. 

Jubileuszowy zlot Hufca ZHP im. Bolesława Chrobrego w Mosinie nie zakończył trwających przez cały rok obchodów. Dla uczczenia swojego 100-lecia Hufiec planuje jeszcze m.in. Rodzinny Rajd Harcerski i Bal u Króla Bolesława. O tych i o innych wydarzeniach towarzyszących jubileuszowi informacje znaleźć można na stronie Hufca, w zakładce Jubileusz 100-lecia.

Z wyrazami szacunku i gratulacjami dla tegorocznych laureatów Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej – zasłużonych instruktorów "Elity", z podziękowaniem dla mosińskich harcerzy wszystkich pokoleń za ich społeczną służbę, a także z życzeniami dalszej wytrwałości w tak potrzebnej społeczności lokalnej działalności

- Joanna Nowaczyk
przyjaciel mosińskiego harcerstwa.

Fot. J. Nowaczyk  

FOTORELACJA HUFCA ZHP MOSINA Z JUBILEUSZOWEGO ZLOTU

Pozostałe Wydarzenia
2021-10-18

20 października 2021

Zapraszamy do udziału w obchodach 82. rocznicy rozstrzelania piętnastu Obywateli Mosiny i okolicznych miejscowości w 1939 r.
Czytaj więcej
2021-10-14

Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
Czytaj więcej
2021-10-13

Życzenia dla Nauczycieli i Pracowników szkół i przedszkoli

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Czytaj więcej
2021-10-11

Wymiana źródeł energii w Gminie Mosina

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz wzięcia udziału w konkursie.
Czytaj więcej
2021-10-07

Krzyż Komandorski dla Katarzyny Raczyńskiej

W Rogalinie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski pani Katarzynie Raczyńskiej.
Czytaj więcej
2021-10-06

Konkurs "Las dla pokoleń"

Zapraszamy do kolejnego odcinka z cyklu "Mosina NATURAlnie piękne miejce".
Czytaj więcej
Więcej wydarzeń
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane