Delegacja z Seelze z wizytą w Mosinie

Między 11 a 13 maja br. na zaproszenie burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha gościliśmy delegację z partnerskiej gminy Seelze. Na roboczą wizytę do naszej gminy przyjechała delegacja w składzie: nowy burmistrz Seelze Alexander Masthoff, pełniący swoją funkcję od ponad pół roku oraz pracownicy ratusza - Andreas Köhler i Joanna Kokoscha. W wizycie miała uczestniczyć również III Zastępca Burmistrza -Nadine Pfeiffer, jednak została zatrzymana przez sprawy służbowe i nie mogła przybyć.
Ostatnia stacjonarna wizyta odbyła się na początku 2020 roku w Seelze. W trakcie pandemii Covid-19 przedstawiciele władz obu gmin spotykały się on-line, co mimo wszystko, pozwoliło nadal trwać w kontakcie.

Delegacja Seelze i Mosina

Celem majowej wizyty było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nowym burmistrzem Seelze, a także pokazanie naszej gminy i omówienie obchodów 20-lecia współpracy Mosina-Seelze. Podczas spotkania w mosińskim urzędzie przybliżyliśmy charakterystykę naszej gminy, inwestycje, odbywające się wydarzenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Michalak zaprezentował pracę radnych; sekretarz urzędu Dorota Tomyślak przybliżyła strukturę magistratu i pracę urzędników, a kierownicy/ dyrektorzy jednostek przedstawili czym zajmują się ich instytucje, a następnie oprowadzili po Galerii Sztuki, Ośrodku Kultury, Bibliotece Publicznej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji. Nasi goście mieli okazję zobaczyć również Wielkopolski Park Narodowy – wieżę widokową na Gliniankach i zagospodarowanie terenu wokół.

Jednym z ważniejszych punktów wizyty była wymiana doświadczeniami związanymi z pomocą uchodźcom przybywającym z Ukrainy. Pokazaliśmy miejsce tymczasowego pobytu – teren świetlicy wiejskiej w Krośnie, a także gminny magazyn pomocowy. Zostały opisane działania, które gmina podjęła w ramach pomocy m.in. kursy j. polskiego; zajęcia sportowe, kulturalne; cykl spotkań informacyjny dla dorosłych i animacje dla dzieci; pomoc w składaniu dokumentów… Burmistrz Gminy Mosina, Przemysław Mieloch w swoim wystąpieniu pokazał, w ujęciu historycznym różnice w kształtowaniu Rosji i Ukrainy, a Albina Trubenkova – osoba wspomagająca pracę mosińskich instytucji na rzecz uchodźców, podziękowała za pomoc obywatelom Ukrainy, którzy otrzymali opiekę i schronienie w tych trudnych wojennych czasach.
Na wieczornej kolacji gościliśmy również Marcina Ługawiaka - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, Romana Kolankiewicza- Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Alicję Trybus – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, w której od wielu lat przeprowadzane są wymiany między młodzieżą szkolną.

13-16 sierpnia br. będziemy gościli oficjalną delegację z okazji obchodów 20-lecia współpracy. Będzie to wspólne święto polsko-niemieckie i doskonała okazja do wspomnienia minionych lat oraz zaplanowania kolejnych.

PL