Komunikat w sprawie spółek PUK/ZUK

W związku z podjęciem przez Rady Nadzorcze spółek Zakład Usług Komunalnych w Mosinie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Mosinie Sp. z o.o. uchwał o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu obu spółek pana Jana Gurguna - powstała konieczność rozpisania nowego konkursu na w/w stanowisko. W celu zapewnienia ciągłości działania obu spółek i niezakłóconego świadczenia usług, Rady Nadzorcze w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Mosina postanowiły w okresie przejściowym powołać tymczasowo na te stanowiska panią Monikę Kujawską. Potrzeba taka związana była z faktem, że po odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu obu Spółek pana Jana Gurguna spółki nie posiadałyby reprezentacji, która jest niezbędna do ich bieżącego funkcjonowania.