MOSINA | vlog samorządowy odc. 49 - Mamy dofinansowanie!

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 400 000 zł na adaptację i przebudowę budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy. Szacowany koszt inwestycji to 2 800 000 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje adaptację i przebudowę budynku usługowego na środowiskowy dom samopomocy z prowadzeniem warsztatów przystosowania osób ze szczególnymi potrzebami do życia codziennego. Zadanie obejmie rozbudowę obiektu oraz dobudowę podjazdu dla niepełnosprawnych u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie. Podstawową funkcją obiektu jest prowadzenie terapii zajęciowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym o osób ograniczonej sprawności ruchowej. W ramach programu terapii zajęciowej przewidziano prowadzenie zajęć pomagających w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.