Nowy Sekretarz Gminy Mosina

Z dniem 1 maja br. stanowisko Sekretarza Gminy Mosina obejmuje pani Monika Kujawska.


Monika Kujawska jest absolwentką wydziału prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Master of Public Administration (MPA) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – pracownik socjalny, specjalizacje: organizowanie społeczności lokalnej oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Od 12 lat jest związana zawodowo z administracją samorządową. Pracowała najpierw w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, jako koordynator ds. działań środowiskowych oraz pracownik socjalny.  Od 2015 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w którym pracę rozpoczęła na stanowisku podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Biurze Rady. W marcu ubiegłego roku została powołana na wakujące stanowisko kierownika Referatu Organizacyjnego. W zawiązku z wygaśnięciem, z dniem 30 kwietnia br. umowy z dotychczasowym Sekretarzem Gminy Mosina panią Marleną Zaleśną-Tytyk, Burmistrz Gminy Mosina powierzył tę funkcję pani Monice Kujawskiej.  

Poza pracą zawodową, Monika Kujawska jest społecznikiem. Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi.
Od roku 2005 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozdaj Siebie. Jest także członkiem Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie, mosińskim koordynatorem „Szlachetnej Paczki”, w latach 1998 - 2015 – wolontariuszką m.in. w Olimpiadach Specjalnych, Monarze, Domu Pomocy Społecznej sióstr Serafitek, Hospicjum Palium, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. W latach 2015 – 2019 pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie.
W 2017 r. została nagrodzona przez Starostę Poznańskiego tytułem Wolontariusza Roku. W styczniu tego roku Burmistrz Gminy Mosina uhonorował ją nagrodą „Złote Dęby” za szczególną działalność społeczną na rzecz Gminy Mosina i jej mieszkańców.

Pani Marlenie Zaleśnej-Tytyk dziękujemy za współpracę, a nowej Pani Sekretarz życzymy owocnej pracy.

J. Nowaczyk