Podpisanie umowy dot. odpadów

3 lutego 2020r. w Tarnowie Podgórnym odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech Gmin: Luboń, Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Mosina, którzy podpisali umowę w sprawie stałych cen za odpady zmieszane do 31 stycznia 2021 r. Umowa został podpisana  z firmą ZUO Clean City, która będzie pełniła rolę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Wspomniana firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami, zajmuje się budową i rekultywacją składowisk oraz zagospodarowaniem poprzez odzysk i składowanie. Eksploatacja składowiska realizowana jest zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji oraz pozwoleniem zintegrowanym. Ponadto firma prowadzi szereg działań z zakresu odzysku, recyklingu, ekologii i edukacji ekologicznej.

 fot.  GminaTarnowo Podgórne