Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020 - 2040

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do zgłaszania uwag do przedstawionego dokumentu. Strategia rozwoju elektromobilności to dokument, który wyznacza kierunki rozwoju komunikacji w naszej gminie w oparciu o ekologiczne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska.

Zgodnie z zarządzeniem nr 54/2020 Burmistrza Gminy Mosina konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 maja 2020 roku i potrwają do 7 czerwca.

Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich uwag zarówno w formie elektronicznej, jak i drogą korospondencyjną.

Szczegóły znajdują się w zarządzeniu.

Pełna treść dokumentu znajduje się w załączniku do konsultacji - plik - Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina.

Dokument został podzielony na rozdziały i zgodnie z tym podziałem konsultujący mogą sie odnieść do poszczególnych zapisów. Nie trzeba odnosić się do wszystkich zapisów, uwagi mogą być wnoszone tylko do wybranych rozdziałów.

Konsultacje online --> kliknij link

Zapraszamy  i dziękujemy za zgłoszone uwagi.

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina

Projekt Uchwały

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020 - 2040

Formularz uwag. doc

Formularz uwag.pdf

Źródło: Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

Oprac. Referat Promocji i Kultury