Szatnia na Medal w Mosinie

W ramach programu „Szatnia na Medal” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, wyremontowane zostały pomieszczenia w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, przy ul. Szkolnej. Gmina Mosina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie w wysokości blisko 100 000 zł.

Wykonane prace objęły remont pomieszczeń korytarzy, szatni, WC i natrysków w zakresie robót wyburzeniowych i murarskich, robót posadzkarskich. Wymieniono okładziny ścian i podłóg, wykonano systemowe, podwieszane sufity. Wymienione zostały także ustępy na podwieszane ze spłuczkami podtynkowymi.  Wykonano roboty elektryczne oraz przebudowę wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylację nawiewno-wywiewną.

Wartość całego zadania na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła 246 780,52 zł, z czego  dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosło   99 500, 00 zł. 

W ostatnim czasie wyremontowane zostały także łazienki w budynku szkoły Podstawowowej w Rogalinku. Remont sfinansowany został w całości z budżetu Gminy Mosina -> "Szkolne łazienki wyremontowane"

J. Nowaczyk

Fot. Referat Mienia Komunalnego UM