Wystartowały Badania Klimatu Rowerowego 2022!

Czym są i czemu służą Badania?

Badania próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania, stwarzając wielowymiarowy obraz sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Badania odbywają się w cyklu dwuletnim

W 2018 roku przeprowadziliśmy pilotażowe Badania w Tczewie. W 2020 roku odbyły się pierwsze ogólnopolskie Badania Klimatu Rowerowego, w których:

90 miejscowości wzięło udział

9 718 liczba respondentów

Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych. Wejdź i wypełnij ANKIETĘ!

Więcej informacji oraz raport z 2020 roku znajdziecie na stronie internetowej www.rowerowyklimat.pl

ZAPRASZAMY!

Plakat promujący akcję przedstawia parę jadącą na rowerze z pieskami w koszu na kierownicy