Za akt stanu cywilnego zapłacisz online

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyły moduł obsługi płatności online. Usługa płatności online dostępna jest dla klientów jednostek samorządowych, od niedawna również dla interesantów Urzędu Miejskiego w Mosinie i pozwala na opłacenie przez Internet wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Od klienta pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

źródło: www.kir.pl
oprac. Referat Promocji i Kultury