Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Aktualizacja z 2 grudnia 2022 r.

Informujemy, że została podpisana umowa z Węglokoksem SA, który zaopatrzy naszą gminę w węgiel. Spółka Węglokoks wyznaczy nam również termin odbioru węgla do dalszej dystrybucji przez lokalne składy opału dla mieszkańców.

Od wtorku 6 grudnia będzie można składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski będzie należało składać do Urzędu Miejskiego w Mosinie ul. Dworcowa 3 (Biuro Obsługi Interesanta - I piętro). Formularz wniosku zostanie opublikowany na stronie mosina.pl w poniedziałek.

Osoba składająca wniosek (art 8. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. - osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego), otrzyma instrukcję dotyczącą dalszego postępowania, wraz z numerem konta Urzędu, na który będzie należało dokonać przedpłaty.

 


Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego – aktualizacja z dnia 15 listopada 2022 r.

Informujemy, że Gmina Mosina podjęła i utrzymuje decyzję o przystąpieniu do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców. Proces uruchomienia systemu dostaw znajduje się w etapie przygotowania. Mając na uwadze wynik Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, procedura uzgodnień z Węglokoksem i podpisania umowy nie może być formalnie dopełniona. W związku z powyższym po podpisaniu umowy z Węglokosem, poinformujemy mieszkańców o terminie rozpoczęcia naboru wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tych szczególnych okolicznościach. Wszelkie nowe informacje w tej sprawie będą podawane na bieżąco na stronie mosina.pl oraz w mediach społecznościowych.


Informujemy, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Gmina Mosina przystąpi do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach. Otrzymaliśmy ofertę Węglokoksu S.A. Katowice i trwają prace aktualizacyjne zmierzające do zawarcia umów z Węglokoksem S.A. oraz z przedsiębiorcami, którzy wyrazili chęć sprzedaży węgla.

Jednocześnie informujemy, że dziś (07.11.2022 r.) odbyła się wideokonferencja z Ministerstwem Aktywów Państwowych, podczas której pojawiły się liczne zapytania ze strony samorządów w sprawie dystrybucji węgla. Aktualnie w Gminie Mosina trwają prace organizacyjne mające na celu uruchomienie procedury przyjmowania wniosków. Prosimy o cierpliwość, wszelkie informacje w tej sprawie będą podawane na bieżąco na stronie mosina.pl oraz w mediach społecznościowych.