fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dotacje na wymianę pieców

29 maja br. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na trwałej  likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych na proekologiczne systemy grzewcze zostanie uruchomiony w dniu 17 lipca 2018 r. i potrwa do dnia 31 lipca 2018 r.

W 2018 roku na realizację  zadania Gmina Mosina przeznaczyła 100 000,00 zł. Suma udzielonych dotacji nie może przekroczyć wyżej wymienionej kwoty. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne  i przedsiębiorcy. Dotacja udzielana będzie wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych) – tzn. kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Dotacja będzie udzielana z budżetu Gminy Mosina w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł na jednego beneficjenta.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pismo przewodnie do wniosku.

Burmistrz Gminy Mosina przypomina, że w dniu 1 maja 2018 r. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń oraz zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ma sprawić, że na terenie Wielkopolski powietrze będzie czystsze i nie będzie zagrażała nam smog. Uchwała zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw stałych. Wprowadzone zostały również ograniczenia dla kotłów oraz kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po  1 maja muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz spełnienie norm emisyjnych wynikających z dyrektyw unijnych. Dodatkowo kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego, a także możliwości jego zamontowania. Zgodnie z uchwałą kotły nie spełniające wymagań będą musiały być wymienione, jednak nie od razu. Wymianę przewidziano w dwóch etapach – do 1 stycznia 2024 r. wymianie poddane będą musiały być kotły bezklasowe, tzw. kopciuchy. Drugi etap zakłada wymianę do 1 stycznia 2028 r. kotłów spełniających wymagania 3 lub 4 klasy energetycznej. Piece, kominki, kozy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i niespełniające jej wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

O pozostałych działaniach Gminy Mosina w celu zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do środowiska, a także o tym, jak mieszkańcy powinni włączyć się do wspólnej walki ze smogiem w zakładce ->Ochrona Środowiska->Smog.

Poniżej Uchwała NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje  spalanie paliw, rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w  sprawie  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w  sprawie  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, zawierające wymagania ekoprojektu, które muszą spełniać nowe instalacje od dnia 1 maja 2018 r.

  1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
    Pismo przewodnie do wniosku.
  2. Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  3. Uchwała NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje  spalanie paliw.
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w  sprawie  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE  w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
  5. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w  sprawie  wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane