Budowa dróg z Rządowego Funduszu Polski Ład

Trwa budowa dróg osiedlowych w Mosinie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania: „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (fragment).

Zakończono już budowę ul. Kasztanowej, ul. Kazimierza Odnowiciela oraz fragmentu ul. Chopina. Obecnie prace kontynuowane są na ul. Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego. Następnie wykonawca przystąpi do robót na ul. Kopernika.
Nawierzchnia ulic wykonywana jest kostki pozbrukowej – na ulicach Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela i Kazimierza Wielkiego to jezdnia i obustronne chodniki, a na ulicach Kopernika, Kasztanowej i Chopina pieszo jezdnia. Wraz z budową nawierzchni, powstaje odwodnienie tych ulic kanałem deszczowym.   

Na inwestycję Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w I Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 491 493,56 zł.

Wykonawca: firma „Jan Nowak Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN”
wybraną w drodze postępowania przetargowego.

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 9 991 045,85 zł.

tekst i fot. JN