Dla poprawy bezpieczeństwa

Na gminnym odcinku ul. Spacerowej w Mosinie wprowadzone zostały zmiany w stałej organizacji ruchu. Zamontowany został próg zwalniający, wprowadzono tu także ograniczenie prędkości pojazdów do 20 km/h oraz „strefę ruchu”.

Działania te miały na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców, którzy zgłaszali występowanie niebezpiecznych sytuacji na tej ulicy, powodowanych nadmierną prędkością rowerzystów oraz samochodów zjeżdżających od strony kąpieliska „Glinianki”.

JN

Fot. Referat Mienia Komunalnego UM