Inwestycje - stan realizacji

            Inwestycja uzyskała dofinansowanie
            z Rządowego Fun­duszu  Rozwoju Dróg

            Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.

            Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z             Puszczykowa
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 348 481,83 zł.

            Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł

            - węzeł w Drużynie – zakończony

             - węzły w Mosinie i w Pecnej – w trakcie realizacji.

               Drużyna – wykonawca Konsorcjum: Lider - Maciej Kubacha 
                MARDROG, Czempiń Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard
                Mielcarek, Czempiń

               Mosina i Pecna – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce                      Wielkie

            Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany
            Mateusz  Maćkowiak z siedzibą w Lwówku
            Koszt zadania – kwota zawarta w u mowie: 614 232,84 zł

            Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł

            Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna
            Koszt zadania – k wota zawarta w u mowie: 3 618 899 zł

            Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 84 132 zł

            Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Puszczykowa.
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.

            Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE.

            Wykonawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 2 435 000,00 zł

             Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu
            Inwestycji  Lokalnych

J. Nowaczyk

Fot. J. Nowaczyk, J. Pawlicka