Kładka pieszo-rowerowa w Krosinku

Podpisano umowę z wykonawcą budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku, wyłonionym w przetargu, który był przeprowadzony dla dwóch wariantów projektowych – w wariancie przęsła z kompozytów polimerowych oraz z materiałów tradycyjnych. Najtańsza oferta złożona została w drugim wariancie, przekroczyła ona jednak środki przeznaczone na to zadanie w budżecie. Rada Miejska na kwietniowej sesji zwiększyła na to zadanie środki, co umożliwiło podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.
Obecnie trwają przygotowania do przekazania placu budowy.

Wykonawca: Ikomont, Zakład Specjalistyczny Robót Budowlanych Zbigniew Przybecki z Janikowa.

Koszt zadania–  kwota zawarta w umowie: 1 719 179, 61 zł.

JN