Kładka w Krosinku - wybrany wykonawca

Dokonano wyboru wykonawcy w przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku, przeprowadzonego dla dwóch wariantach projektowych – w wariancie przęsła z kompozytów polimerowych oraz z materiałów tradycyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Najtańsza oferta złożona została w drugim wariancie, przekroczyła ona jednak środki przeznaczone na tę inwestycję w budżecie. Rada Miejska na kwietniowej sesji zwiększyła na to zadanie środki, co umożliwi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

JN