Rozbudowa SP Krosinko

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy II etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku.

II etap rozbudowy szkoły w Krosinku przewiduje budowę obiektów z salą gimnastyczną o powierzchni 523,92 m2 oraz: salką korekcyjną, szatnią, łazienkami, pokojem nauczycielskim, zapleczem, magazynem na sprzęt sportowy, a także – z dwoma oddziałami lekcyjnymi i szkolną świetlicą.

W postępowaniu przetargowym dopuszczona została możliwość zmniejszenia zakresu wykonania zadania do sali gimnastycznej wraz zapleczem, ze względu na toczące się postępowanie w sprawie terenu przyszkolnego do czasu jego rozstrzygnięcia.

JN