Ścieżka pieszo-rowerowa w Daszewicach

Rozpoczęły się prace nad budową kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach - od zakończenia I etapu do końca ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną).  Projekt przewiduje budowę chodnika i ścieżki rowerowej, budowę zjazdów, przełożenie słupów oświetlenia drogowego i  wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Częściowo wykonano już zjazdy z posesji. Obecnie prace są wstrzymane ze względu na aurę pogodową.

Wykonawca:  Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:  211 342,35  zł

Tekst. J. Nowaczyk, fot. Daniel Schoenrandt