Winda dla Mosińskiego Ośrodka Kultury

Został ogłoszony przetarg na rozbudowę budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury o windę zewnętrzną wraz z przebudową.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zadanie pod nazwą „Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mosińskiego Ośrodka Kultury” realizowane przez Gminę Mosina, znalazło się na liście rankingowej zadań  w programie „Infrastruktura domów kultury”,  do dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 107 000,00 zł.

Obecnie zaktualizowano wniosek i trwają przygotowywania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.

JN