„WUKO” na wyposażeniu ZUK-u

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. poszerzył swoje wyposażenie sprzętowe o samochód marki MERCEDES  AXOR 18 DMC  zabudowany urządzeniem do udrażniania kanalizacji typu "WUKO". Do tej pory, do wykonywania takich prac Gmina korzystała z usług firm zewnętrznych.
Dziś, 27 września, nastąpił odbiór nowego, specjalistycznego pojazdu, przystosowanego do udrażniania kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Zakup pojazdu dokonany został w drodze przetargu ze środków własnych spółki. Cena podwozia wyniosła 93 000 zł netto, a zabudowy WUKO 460 000 zł netto.
Jak informuje Andrzej Strażyński, Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, wyposażenie spółki w ten samochód umożliwi samodzielne wykonywanie większości prac związanych z udrażnianiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bo do tej pory zakład zatrudniał podwykonawców, którzy takim sprzętem dysponowali. – Corocznie Gmina Mosina na ten rodzaj prac wydawała kwotę około 90 000 zł. Teraz będziemy mogli wykonać tę usługę taniej dla Gminy i co najważniejsze, zakład wypracuje dla siebie dodatkowy przychód. Podobne prace spółka będzie chciała wykonywać dla sąsiednich gmin i innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, jednak, jak zapewnia pan prezes, nowy sprzęt w pierwszej kolejności wykorzystywany będzie na terenie gminy Mosina. Zdaniem pana prezesa, skróci się teraz czas oczekiwania mieszkańców na wykonanie udrożnienia kanalizacji.  
Pojazd zaopatrzony jest w dwa zbiorniki – do wody czystej i do osadów z kanałów, o łącznej pojemności 8 tys. litrów.  Posiada pompę próżniową z hydraulicznym napędem, sterowaną z szafki sterowniczej, z możliwością zasysania osadu 6 m poniżej gruntu z inżektorem 8 – 12 metrów, w zależności od gęstości osadu. Pojazd przystosowany do pracy w warunkach zimowych, w temperaturze do – 15oC.
Nowa zabudowa pojazdu posiada 2-letnią gwarancję. Pracownicy ZUK-u  zostali już przeszkoleni do obsługi tego urządzenia i obecnie spółka przygotowuje się do wykonywania pierwszych prac.
 
 
Cieszę się, że Zakład Usług Komunalnych nabył kolejny sprzęt z wcześniej wypracowanych środków – sprzęt, który pozwoli rozszerzyć zakres usług świadczonych Gminie, z możliwością świadczenia usług także poza naszym terenem.
Przed nami zakup autobusów. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zakończeniu pracy nad ujednoliceniem linii autobusowej z liniami szkolnymi. Będziemy wówczas wiedzieli ile i jakich autobusów potrzeba do przewozu pasażerów oraz uczniów.
 
 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
 

Tekst i fot. J. Nowaczyk