Czym jest Spis Powszechny i w jakim celu jest przeprowadzany?

Czym jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i w jakim celu jest przeprowadzany?

Obejrzyj film i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.