Dofinansowanie z PFRON na naukę języka migowego

Nauka języka migowego cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Mosina.

W ubiegłym roku osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji złożyły wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  o dofinansowanie udziału w kursie. Prawie wszystkie osoby otrzymały wsparcie.

Dziękujemy Fundacji Wsparcia Młodszych i Starszych Pokoleń za pomoc w wypełnieniu wniosków i realizację szkolenia. Pierwsze zajęcia odbędą już w marcu.

Życzymy powodzenia.