Dofinansowanie zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Nabór na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”,
podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,
działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty nabór ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2023 rok zaplanowano kwotę
w wysokości:  30 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się zmienić, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym w zakresie części 25 – Kultura fizyczna na dany rok. Pozostałe informacje (zasady przyznawania dotacji, cele i priorytety konkursu...) na stronie gov.pl/web/sport