Komisje Rady Miejskiej w listopadzie

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH I DORAŹNYCH RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

LISTOPAD 2020 r.

DATA

NAZWA KOMISJI

TEMAT POSIEDZENIA

 

16.11.2020 r.

godz. 17.30

Komisja Rewizyjna

 1. Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 2. Sprawy bieżące.       

17.11.2020 r.

godz. 15.00

godz. 17.30

 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Bezpieczeństwa

 1. Ocena realizacji inwestycji na terenie miasta Mosina.
 2. Sprawy bieżące.

(Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa o godzinie 15.00 rozpocznie swoje posiedzenie od wizji lokalnej inwestycji realizowanych na terenie miasta Mosina, następnie od godziny 17.30 ww. komisja będzie kontynuować swoje posiedzenie w trybie zdalnym)

18.11.2020 r.

godz. 17.00

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych

i Promocji

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli  w roku 2021.
 3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 4. Sprawy bieżące.

 

23.11.2020 r.

godz. 17.00

Komisji Budżetu i Finansów

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska

 i Bezpieczeństwa

 1. Ścieżki rowerowe na terenie gminy Mosina- udział Posła Franciszka Sterczewskiego.
 2. Funkcjonowanie targowiska.
 3. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
 4. Sprawy bieżące.

24.11.2020 r.

godz. 17.00

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska

 i Bezpieczeństwa

 

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata  2020-2029 – korekta Nr 20/002/PI-10
 2. Informacje o planach miejscowych oraz o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina.
 3. Informacje na temat działalności spółki „Park Strzelnica”.
 4. Sprawy bieżące.

25.11.2020 r.

godz. 17.00

Komisji Budżetu i Finansów

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska

 i Bezpieczeństwa

 

 1. Ocena projektu budżetu 2021-dochody i sprzedaż mienia-załącznik inwestycyjny.
 2. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
 3. Sprawy bieżące.

 

30.11.2020 r.

godz. 17.00

Komisji Budżetu i Finansów

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska

 i Bezpieczeństwa

Komisji Oświaty, Spraw Społecznych

 i Promocji

 

 1. Ocena projektu budżetu 2021- załącznik inwestycyjny.
 2. Sprawy bieżące.

 

Wyżej wymienione posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym. Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnym posiedzeniu, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie: rada.miejska@.mosina.pl; 61 8109 540, 61 8109 541, 61 8109 542, w celu otrzymania kodu dostępu do wideokonferencji.

Informacje szczegółowe dotyczące między innymi godziny rozpoczęcia posiedzenia oraz  porządku obrad są dostępne na portalu Rady Miejskiej przeznaczonym dla mieszkańców pod adresem: www.mosina.esesja.pl.