Komunikat Burmistrza

Komunikat Burmistrza z dnia 2 lipca 2020

Komunikat w sprawie potwierdzenia jednego przypadku zakażenia COVID-19 u dziecka uczęszczającego do Prywatnego Przedszkola Happy House w Czapurach, zlokalizowanego w budynku przy ul. Poznańskiej 18.

Dzisiaj, 2 lipca br., do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Mosinie wpłynęła informacja o potwierdzeniu jednego przypadku zakażenia COVID-19 - u dziecka uczęszczającego do Prywatnego Przedszkola Happy House w Czapurach, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Poznańskiej 18.

Dyrektor tej placówki poinformował nas o zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do Sanepid-u i o zamknięciu przedszkola, na terenie którego zostały wdrożone standardowe czynności według wytycznych PSSE w Poznaniu.

Dyrektor Prywatnego Przedszkola Happy House w Czapurach prowadzi także Prywatny Żłobek Familijne Skrzaty zlokalizowany również w tej miejscowości, przy ul. Żurawinowej 2. Jak mnie poinformował, w wytycznych Sanepidu nie było wskazania do zamknięcia żadnej z tych placówek, a jedynie wskazania dotyczące kwarantanny. Dyrektor podjął jednak decyzję o zamknięciu całego budynku przedszkola przy ul. Poznańskiej 18, gdzie wystąpił przypadek zakażenia COVID-19. Żłobek zlokalizowany w drugim budynku funkcjonuje normalnie.

Przedszkole Happy House jest placówką prywatną, zlokalizowaną na terenie naszej gminy. Jestem w stałym kontakcie z dyrekcją placówki, gminnymi służbami oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego i Komisariatem Policji w Mosinie.

Komisariat Policji w Mosinie monitoruje sytuację osób objętych kwarantanną, na której przebywa obecnie 18-cioro dzieci (z dwóch grup przedszkolnych z budynku przy ul. Poznańskiej 18) oraz 3 jego pracowników. Kwarantanną zostały również objęte rodziny tych dzieci i tych pracowników przedszkola. Jak poinformował mnie dyrektor placówki, 6 lipca br. 18-cioro objętych kwarantanną dzieci i wszyscy pracownicy przedszkola Happy House, a także profilaktycznie pracownicy Prywatnego Żłobka Familijne Skrzaty w Czapurach przy ul. Żurawinowej 2, poddani zostaną testom na obecność koronawirusa.

Gmina Mosina udzieli wsparcia tej placówce w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji przez gminną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, która zostanie wykonana do 6 lipca br.

Dyrektor Prywatnego Przedszkola Happy House w Czapurach poinformował, że dziecko, u którego potwierdzono obecność koronawirusa przechodzi zakażenie bezobjawowo i zaraziło się od swojej babci. Babcia nie jest mieszkanką Gminy Mosina, a do zakażenia dziecka doszło podczas wyjazdu.

Pomimo, że staramy się funkcjonować normalnie, musimy jednak wciąż pamiętać o obecności zagrożenia COVID-19, co pokazują zmienne statystyki. Dlatego w dalszym ciągu stosujmy się do wytycznych i zaleceń sanitarnych, dbajmy o nasze bezpieczeństwo zdrowotne, o higienę i o podnoszenie własnej odporności.   

Sytuację monitoruję na bieżąco, a o wszelkich zmianach będę Państwa informował.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Informacja Dyrektora Przedszkola Happy House w Czapurach

Aktualny Raport Burmistrza Gminy Mosina o zagrożeniu koronawirusem na terenie gminy Mosina