Komunikat Rady Miejskiej w Mosinie

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie radnego.

27 sierpnia 2021 roku Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński skierował do Rady Miejskiej wezwanie w sprawie podjęcia w ciągu 30 dni uchwały dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Arkadiusza Cebulskiego. Podczas posiedzenia w dniu 14 września 2021 roku, Rada przyjęła uchwałę L/430/21 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego p. Arkadiusza Cebulskiego z powodu naruszenia zakazu łącznia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. Radny wniósł skargę na podjętą przez Radę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 5 stycznia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, który oddala w całości złożoną przez radnego skargę.

Wydany wyrok nie jest prawomocny, radnemu przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdzie zapadnie ostateczne orzeczenie.

 

Dominik Michalak

wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Mosinie